Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez sklep internetowy funkcjonujący pod adresem perfectprzeworsk.matsport.com.pl, prowadzony przez Matsport Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy przy ul. Krakowska 75, 39-200 Dębica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000782914, NIP: 8722424185, REGON: 38315185400000
 2. Sklep internetowy z najwyższą starannością i zgodnie z prawem zapewnienia  Klientom prywatność i ochronę informacji udzielonych w związku ze składaniem zamówień i dokonywaniem zakupów. Sklep internetowy rejestruje zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
 3. Podczas korzystania ze strony https://perfectprzeworsk.matsport.com.pl Sklep internetowy automatycznie nie zbiera żadnych danych, z wyjątkiem zawartych w tzw. plikach cookies. Pliki o których mowa stanowią pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i następnie przechowywane na komputerze Klienta – zawierają one informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze strony internetowej Sklepu i są wykorzystywane w celu obsługi w/w strony internetowej oraz dla zapewnienia możliwości udostępnienia Klientom informacji, a także podczas dokonywania zakupu. 
 4. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki Cookiem to te, które są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki na komputerze Klienta. Stałe pliki cookies są natomiast przechowywane także w późniejszym czasie. Zawarte są w nich informacje takie jak hasło czy login Klienta. Istnieje możliwość zablokowania pobierania plików cookies lub ich usunięcia w przeglądarce Klienta. przeglądarki internetowej. 
 5. Pliki cookies gromadzone są również przez Google Analytics, które służy do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. System ten wykorzystywany jest do analizy ruchu na stronach oraz do świadczenia usług z nim związanych. 
 6. Obok plików cookies Sklep internetowy może również gromadzić dane zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę internetu oraz adres strony, z której Klient wszedł na stronę Sklepu internetowego. Niektóre podstrony w ramach strony internetowej Sklepu mogą także zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Umożliwiają one otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, co służy ocenie efektywności reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników strony https://perfectprzeworsk.matsport.com.pl. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi Klientów.
 7. Podczas składania zamówienia zbierane są następujące dane osobowe: 1/ nazwisko i imię, 2/ adres zamieszkania, 3/ adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, 4/ adres poczty elektronicznej, 5/ numer telefonu.
 8. Podanie w/w danych jest niezbędne do złożenia zamówienia i całkowicie dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania i żądania usunięcia. 
 9. Podczas realizacji zamówienia dane Klienta mogą być przekazywane do podmiotów uczestniczących w procesie transakcyjnym, tj. w szczególności do systemu bankowego i dostawcy przesyłki. 
 10. Sklep internetowy stosuje standardowe i bezpieczne systemu chroniące dane Klientów, w tym połączenia szyfrowane. 
 11. Podgląd i edycja danych przez Klienta jest możliwy po zalogowaniu do jego panelu. W razie jakichkolwiek wątpliwości Klient może skontaktować się ze Sklepem w sposób wskazany na stronie internetowej.   
 12. Klient może zażądać informacji o treści przechowywanych i dotyczących go danych, kontaktując się ze Sklepem w wybrany przez siebie sposób.